Producenci

Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach

elektronika
69.9
PLN
Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach
  • nowość
in_stock
Dostępność:
na wyczerpaniu
Wysyłka:
24 godziny
Cena: 69,90 zł
egz.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

ENKYEAWW-7382

Wydawca:
Nieznany
ISBN
9788389387707
Stron
459
Oprawa
broszura
Książka jest przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i zawiera wiadomości wymagane na egzaminie kwalifikacyjnym. Książka ta może być przydatna również osobom zatrudnionym na stanowiskach dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Spis treści

Wstęp
1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI
1.1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa
1.1.1. Obwód elektryczny
1.1.2. Prąd i napięcie
1.1.3. Prawo Ohma
1.1.4. Rezystancja i rezystywność. Łączenie rezystorów
1.1.5. Źródła prądu elektrycznego
1.1.6. Prawa Kirchhoffa
1.1.7. Moc i energia. Prawo Joule'a-Lenza
1.1.8. Budowa i działanie akumulatorów
1.2. Zjawiska magnetyczne i elektromagnetyczne
1.2.1. Pole magnetyczne
1.2.2. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
1.2.3. Zjawisko elektrodynamiczne
1.2.4. Zasada działania prądnicy i silnika elektrycznego prądu stałego
1.3. Prąd przemienny jednofazowy
1.3.1. Wielkości charakterystyczne prądu sinusoidalnego
1.3.2. Obwód elektryczny z rezystancją, reaktancją i impedancją
1.3.3. Kondensatory. Łączenie kondensatorów
1.3.4. Moc prądu przemiennego jednofazowego
1.4. Prąd przemienny trójfazowy
1.4.1. Układy połączeń
1.4.2. Moc prądu trójfazowego
1.5. Prądy niesinusolidalne
1.5.1. Wyższe harmoniczne
1.5.2. Szkodliwe oddziaływanie wyższych harmonicznych
2. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH O NAPIĘCIU DO 1 kV
2.1. Wiadomości ogólne
2.1.1. Oddziaływanie prądu elektrycznego na organizm człowieka
2.1.2. Warunki środowiskowe
2.1.3. Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych
2.1.4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych i elektronicznych
2.1.5. Napięcia i układy sieciowe
2.1.6. Oznaczenia przewodów i zacisków
2.1.7. Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego
2.1.8. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
2.2. Rodzaje ochron przeciwporażeniowych
2.2.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
2.2.2. Ochrona przy dotyku pośrednim (ochrona dodatkowa)
2.2.2.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania
2.2.2.2. Ochrona przez zastosowanie urządzenia II klasy ochronności
2.2.2.3. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska
2.2.2.4. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
2.2.2.5. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych
2.2.3. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
2.2.4. Połączenia wyrównawcze
2.2.5. Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze
2.2.6. Uziomy i przewody uziemiające
2.2.7. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w zależności od warunków środowiskowych
2.2.7.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy (łazienki)
2.2.7.2. Tereny budowy i rozbiórki
2.2.7.3. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze
2.2.7.4. Wymagania dodatkowe dotyczące ochrony przeciwporażeniowej w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi
2.2.8. Przyłączanie urządzeń elektrycznych
3. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH ELEKTROENERGETYCZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA (POWYŻEJ 1 kV)
3.1. Wiadomości podstawowe
3.2. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)
3.3. Środki ochrony ludzi w przypadku dotyku pośredniego
4. BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
4.1. Ogólne zasady eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
4.1.1. Wiadomości ogólne
4.1.2. Wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych
4.1.3. Dokumentacja techniczna
4.1.4. Przyjmowanie urządzeń do eksploatacji
4.1.5. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
4.1.6. Kontrola eksploatacji
4.2. Elektryczne urządzenia napędowe
4.2.1. Rodzaje i budowa silników elektrycznych
4.2.1.1. Silniki indukcyjne
4.2.1.2. Silniki prądu stałego
4.2.1.3. Silniki komutatorowe prądu przemiennego jednofazowe
4.2.1.4. Dobór silników w zależności od warunków środowiskowych
4.2.1.5. Zabezpieczenia silników elektrycznych
4.2.2. Eksploatacja elektrycznych urządzeń napędowych
4.2.2.1. Wiadomości ogólne
4.2.2.2. Oględziny i przeglądy
4.2.2.3. Zakres badań technicznych odbiorczych dla elektrycznych urządzeń napędowych [14]
4.2.2.4. Podstawowe uszkodzenia silników indukcyjnych, ich objawy i sposoby usuwania
4.2.2.5. Podstawowe uszkodzenia silników prądu stałego, ich objawy i sposoby usuwania
4.3. Transformatory energetyczne
4.3.1. Budowa i działanie transformatorów
4.3.2. Eksploatacja transformatorów
4.3.3. Typowe zakłócenia i uszkodzenia transformatorów
4.3.4. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych transformatorów o mocy do 1,6 MVA
4.4. Stacje elektroenergetyczne
4.4.1. Budowa stacji elektroenergetycznych
4.4.2. Eksploatacja stacji elektroenergetycznych
4.4.2.1. Wiadomości ogólne i czynności łączeniowe
4.4.2.2. Oględziny stacji elektroenergetycznych
4.4.2.3. Przeglądy stacji elektroenergetycznych
4.5. Elektroenergetyczne linie napowietrzne
4.5.1. Budowa linii napowietrznych
4.5.2. Ochrona od przepięć linii napowietrznych
4.5.2.1. Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu wyższym niż 1 kV
4.5.2.2. Ochrona od przepięć elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu do 1 kV
4.5.3. Eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych
4.5.4. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii napowietrznych [12]
4.6. Elektroenergetyczne linie kablowe
4.6.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
4.6.2. Osprzęt kablowy
4.6.3. Układanie kabli
4.6.3.1. Postanowienia ogólne
4.6.3.2. Układanie kabli w ziemi
4.6.3.3. Układanie kabli w kanałach, tunelach i budynkach
4.6.4. Oznaczenia linii kablowych
4.6.5. Przekazywanie linii kablowych do eksploatacji
4.6.6. Eksploatacja linii kablowych
4.6.6.1. Oględziny i przeglądy linii kablowych
4.6.6.2. Czynności związane z załączaniem i wyłączaniem linii kablowych
4.6.6.3. Postępowanie w razie awarii, pożaru lub innych nienormalnych objawów pracy linii kablowych
4.6.7. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych linii kablowych [14]
4.7. Instalacje elektryczne
4.7.1. Wiadomości ogólne
4.7.2. Przewody elektroenergetyczne
4.7.3. Rodzaje pomieszczeń i ich wpływ na dobór instalacji
4.7.4. Przyłącza i złącza
4.7.5. Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym
4.7.6. Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
4.7.7. Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych nn
4.7.8. Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych
4.7.9. Eksploatacja instalacji elektrycznych
4.7.10. Zakres pomiarów i prób eksploatacyjnych instalacji oraz terminy wykonania
4.8. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej
4.8.1. Budowa baterii kondensatorów
4.8.2. Rodzaje kompensacji mocy biernej za pomocą kondensatorów
4.8.3. Dobór mocy baterii do kompensacji mocy biernej
4.8.4. Eksploatacja baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej
4.8.4.1. Prowadzenie eksploatacji i programy pracy
4.8.4.2. Oględziny i przeglądy baterii kondensatorów
4.8.4.3. Pomiary eksploatacyjne
4.9. Spawarki i zgrzewarki
4.9.1. Rodzaje i budowa spawarek
4.9.2. Rodzaje i budowa zgrzewarek
4.9.3. Eksploatacja spawarek i zgrzewarek
4.9.3.1. Zagadnienia ogólne
4.9.3.2. Oględziny i przeglądy
4.9.4. Zakres badań technicznych dla urządzeń spawalniczych
4.10. Urządzenia oświetlenia elektrycznego
4.10.1. Zasady eksploatacji urządzeń oświetleniowych
4.10.2. Oględziny, przeglądy i remonty urządzeń oświetlenia elektrycznego
4.10.3. Użytkowanie urządzeń oświetlenia elektrycznego
4.11. Urządzenia prostownikowe i akumulatorowe
4.11.1. Urządzenia prostownikowe
4.11.2. Urządzenia akumulatorowe
4.11.2.1. Baterie akumulatorów
4.11.2.2. Ładowanie akumulatorów
4.11.3. Zasady eksploatacji urządzeń prostownikowych i akumulatorowych
4.11.4. Wymagania w zakresie wyników pomiarów urządzeń prostownikowych i akumulatorowych [14]
4.12. Zespoły prądotwórcze
4.12.1. Rodzaje zespołów prądotwórczych
4.12.2. Eksploatacja zespołów prądotwórczych
4.12.2.1. Uruchomienie zespołu prądotwórczego i programy pracy
4.12.2.2. Obsługa zespołów prądotwórczych
4.12.2.3. Oględziny, konserwacja i remonty zespołów prądotwórczych

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sklep internetowy Shoper.pl